SERMONES

"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.."

2 Timoteo 3:16-17

La Fe Fa

  • Alex Sánchez / 22 Apr 2018

Els deixebles de Jesús se senten defraudats. Ja havia anunciat que seria traït i moriria. El Messies semblava fracassar. Amb aquest desengany, tres deixebles qüestionen els plans de Crist a Joan 14.  En mig del capítol, en aquests 7 versets, Jesús explica que no els defraudarà.  Quan marxi enviarà un substitut que també estarà amb ells i els ajudarà a entendre els "nous plans" i a obeir al Senyor amb una fe que obra. Si l?obeeixen, no seran ells els qui defraudin Jesús. La fe funciona. La fe fa

La Fe Fa - Alex Sánchez